Group F & F Project Manager, S.L.

F & F Group – Projects Management, neix amb l’objectiu de oferir un servei global de suport als plans d’expansió nacional i internacional dels nostres clients.

F & F materialitza les idees dels seus clients, sense que hagin d’incrementar la seva estructura ni els seus propis recursos, tant tècnics com humans, pel procés d’implantació de nous centres o noves unitats de negoci.

Les activitats de F & F Group Projects Manegements són:

  • Estudis de viabilitat de les noves implantacions
  • Recerca i/o assessorament de nous emplaçaments
  • Assessorament i gestió post-obertura del nou Centre Comercial
  • Sol•licitud de Llicències Comercials

F & F Group té l’objectiu de ser una empresa global i eficient pels nostres clients en la implantació dels seus projectes.

La nostra expansió en el mercat internacional permet als nostres clients d’Espanya, expandir-se per França, Brasil i Colòmbia a través de les nostres xarxes de connexió i viceversa, amb la qual cosa s’ofereix un servei molt personalitzat al client i un tracte continu amb les persones en les que anteriorment ja s’hi ha dipositat la nostra confiança.

Aquest servei està pensat i dissenyat per tal d’afavorir l’expansió d’un determinat operador en altres mercats emergents.

A la vegada i dins de la globalitat dels serveis de F & F, i tenint en compte la nostra àmplia xarxa relacional, intentem trobar la connexió més viable entre operador-inversor-constructor, de manera que amb la unió d’aquests tres vèrtexs s’aconsegueixi la materialització de les idees. Amb la qual cosa ens veiem obligats a ajudar-los en tots els aspectes, tot i que sens dubte, en aquests moments és molt important l’aportació d’inversors que ajudin a fer viable el Projecte.