Desarrollo de Infraestructuras Urbanas FBG, S.L.

FBG, Infraestructuras Urbanas S.L. desenvolupa serveis integrals d’enginyeria i construcció, amb la finalitat d’obtenir la materialització del Projecte, amb l’execució de la construcció i les instal•lacions.

La seva finalitat és l’optimització de tots els serveis del grup Servitec-Forcadell, aportant un “projecte claus en mà”, amb una excel•lent relació dels paràmetres de cost-qualitat-temps.

Aquest servei específic està dissenyat per afavorir les implantacions comercials, recreatives, etc., que, degut a la seva dimensió reduïda, resulta més viable la conjunció de tots els serveis en una mateixa societat mercantil, amb la finalitat de reducció de costos i així oferir viabilitat i rendibilitat al Projecte.

L’experiència acumulada, amb la integració de tots els serveis tècnics propis, així com una relació constant dels mateixos, permet l’obtenció d’una relació de costos, qualitat i temps, difícilment adquiribles de forma independent.